Lena Friborg – Livsmedelsstrategi för region Västerbotten

Lena berättar kort om Västerbottens livsmedelsstrategi, om hur livsmedelsproduktionen ser ut i Västerbotten, vilka som är våra styrkor och svagheter och om den regionala livsmedelsstrategin.

Lena kommer även på en Klimattorsdag den 13 juli och berättar lite mer ingående om detta, se https://kullaroklang.se/klimattorsdag-13-juli-matstrategi-med-lena-friborg/