Peder Karlsson, sångare, artist och musiker berättar om att göra storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott. Hur kan ekocidlagstiftning bidra till ett globalt värderingsskifte för ett nytt sätt att bygga våra samhällen där människor lär sig att leva i harmoni med varandra och med naturen? Och hur kan artister, musiker m fl vara med och stötta denna idé.

Om Choirs for Ecocide Law
Kärnan i projektet Choirs for Ecocide Law är ett konsertprogram – ”Let’s Change the Rules” – med femton specialskrivna kompositioner av kompositörer från olika länder och kulturer, och som erbjuds körer över hela världen.
Syfte: att genom konserterna och körers engagemang ge uppmärksamhet till den i högsta grad konkreta idén om att göra storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott.
Projektet Choirs for Ecocide Law lanserades under World Symposium on Choral Music i Istanbul den 27:e april 2023, med stöd av European Choral Association.