Elena Martinez berättar om sin föreställning som ska vara på Klimattorsdag 3 augusti.

Föreställningen ”Naturens rättigheter” är en personlig men även allmängiltig berättelse från en av planetens 8 miljarder mänskliga invånare, som inbjuder till reflektion kring klimatkrisen i termer av mer och annat än endast en fråga om energisystem. Berättelsen ställer frågor om människans förhållningssätt gentemot naturen, om ansvar och andra möjliga perspektiv – t.ex. urfolkens -, till tonerna av folkvisor som Elena lärde sig under sin uppväxt i Patagonien.

Se även https://kullaroklang.se/torsdag-3-augusti-kl-14-naturens-rattigheter-med-elena-martinez/