10 05, 2023

Nils-Erik Pettersson

2023-05-10T15:07:39+00:00Talks|

Nils-Erik Pettersson pratar om hållbara transporter och grön energi. Han följer utvecklingen inom elfordon, solceller och batterilagring och även digitala [...]

9 05, 2023

Frauke Molander

2023-05-09T12:59:53+00:00Talks|

Tågsemestra från Umeå! Kanske har du hört att våra utsläpp ska ner till 1 ton per person och år? Det [...]

9 05, 2023

Jessica Öberg

2023-05-09T12:43:41+00:00Talks|

Jessica Öberg är projektledare för LONA-projektet Digital karta över besöksmål i Vindelälven-Juhttátahkka, som omfattar att ta fram 100 hållbara besöksmål. Syftet [...]

9 05, 2023

Dan Borglund

2023-05-09T12:33:20+00:00Talks|

Existentiella perspektiv på klimatkrisen. I sitt Talk kommer Dan att beröra några existentiella och psykologiska perspektiv på klimatkrisen. Hur kommer [...]

9 05, 2023

Ida Hillebjörk

2023-05-09T12:21:24+00:00Talks|

Ida Hillebjörk berättar om projektet Umecom som årligen arrangerar en lokal världsförbättrarfestival i Umeå. 2021 hade de temat Klimat och [...]

9 05, 2023

Lena Friborg

2023-05-09T12:10:40+00:00Talks|

Lena Friborg - Livsmedelsstrategi för region Västerbotten Lena berättar kort om Västerbottens livsmedelsstrategi, om hur livsmedelsproduktionen ser ut i Västerbotten, [...]

9 05, 2023

Peder Karlsson

2023-05-09T11:57:54+00:00Talks|

Peder Karlsson, sångare, artist och musiker berättar om att göra storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott. Hur kan ekocidlagstiftning bidra [...]

9 05, 2023

Elena Martinez

2023-05-09T11:53:09+00:00Talks|

Elena Martinez berättar om sin föreställning som ska vara på Klimattorsdag 3 augusti. Föreställningen ”Naturens rättigheter” är en personlig men [...]

Till toppen