Tågsemestra från Umeå! Kanske har du hört att våra utsläpp ska ner till 1 ton per person och år? Det motsvarar ungefär en tur- och returresa mellan Stockholm och Rom med flyg, men då har vi inget utrymme kvar för mat, boende, kläder mm. Vi behöver redan nu minska vår klimatpåverkan, samtidigt som det inte är ovanligt att flygresor står för hälften eller mer av våra personliga utsläpp.
Betyder det här att vi behöver avstå från sköna resor och upplevelser? Nej, det går att resa hållbart! Med tåg kan vi på ett klimatsmart sätt ta oss långa sträckor och uppleva fantastiska saker, men hur funkar det att tågsemestra från Umeå?