Jessica Öberg är projektledare för LONA-projektet Digital karta över besöksmål i Vindelälven-Juhttátahkka, som omfattar att ta fram 100 hållbara besöksmål.

Syftet med projektet är att ta fram en plattform som samlar och förmedlar information om naturupplevelser, friluftslivsaktiviteter och kulturhistoriskt intressanta platser inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Målsättningen är att digitalt tillgängliggöra kartinformation om natur, friluftsliv och kulturmiljöer för att öka tillgängligheten för natur- och kulturupplevelser.