Existentiella perspektiv på klimatkrisen. I sitt Talk kommer Dan att beröra några existentiella och psykologiska perspektiv på klimatkrisen. Hur kommer det sig att vi har hamnat här? Varför är det så svårt att göra annorlunda trots att vi vet vad som behöver göras? Vad talar för eller emot att vi kommer att klara av en global omställning? Och finns det något meningsfullt sätt att förhålla sig till den fortsatta utvecklingen – oavsett om vi lyckas eller inte?

Dan arbetar dels som lektor i högskolepedagogik på Umeå universitet (där han bl.a. koordinerar kursen ”Att utbilda för hållbar utveckling” för lärare) dels som privatpraktiserande gestaltterapeut.

Dan säger om sitt talk: ”I det här framförandet kommer jag att luta mig mer mot det psykologiska och existentiella, även om mina kunskaper om klimatkrisen härrör från universitetet. Jag kommer alltså att tala utifrån båda rollerna, och universitetet kan inte hållas ansvarigt för det jag säger i egenskap av terapeut. Vill vara tydlig med det redan innan.”