Självkörande fordon längs biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka kan bli verklighet om några år. I Oslo pågår för närvarande ”skarpa” tester inom tätort och dess direkta anslutning. På ren landsbygd finns det inga eller få projekt. Mårten kommer att berätta om projektet i Tavelsjö som finansierats av Vinnova.

Många frågar sig säkert vad det egentligen är för vits med självkörande fordon på landsbygden. Ett rimligt svar är att för ”vanlig kollektivtrafik” kan förarkostnaden uppgå till 70 procent av den totala. På landsbygden är det i normalfallet svårt eller omöjlig att få tillräckligt resenärer. I alla fall om det inte ska vara betydligt större subvention än vad som normalt anses rimligt. Därför har ett forskningsprojekt kommit i gång för att bland annat också klara ut vad den verkliga kostnaden för trafikering med självkörande fordon kan bli när man tagit hänsyn till samtliga kostnader som kan tänkas uppstå.

Självkörande fordon är ingen utopi. I Osloområdet pågår för närvarande ”skarpa” tester inom tätort och dess direkta anslutning. Det finns också andra ”skarpa” projekt i världen. På ren landsbygd finns det inga eller få projekt. Där fyller projektet uppenbarligen ett behov inom forskarvärlden som varit en viktig anledning att Vinnova beviljade medel. Att projektet är ett ”LivingLab”, där forskarvärlden möter och samverkar med den ”verkliga världen” var ett annat tungt argument att projektet fick stöd.

Tavelsjö- och Rödåbygden ”epicentrum” I Tavelsjö- och Rödåbygden, nästgårtds till Kullar & Klang i Vännforsbäck, deltar ett antal föreningar och företag i ett treårigt forskningsprojekt -”Smart Landsbygd – LivingLab för autonoma transporter”.

Projektledare är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Andra projektpartner till exempel Lunds universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun och länstrafiken samt ett antal regionala aktörer.

Att forskningsprojektet fått sitt ”epicentrum” i Tavelsjö- och Rödåbygden beror sannolikt dels på att vi uppfattas vara en mycket levande och aktiv bygd, dels på att Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling (TuRe) under ett antal år diskuterat och utvecklat kollektivtrafikkonceptet 8-an.

Aktörerna från bygden är TuRe, ICA Matboa, Umeå Offroad & Import, Tavelsjö ByaNät, Wennebro jord, skog & ord, Etting Maskin & Service och Oskarsson & Nilsson Åkeri. Dessa kan delta i alla delar av projektet. Huvudfokus för de lokala aktörerna är de praktiska frågorna och hur en affärsmodell skulle kunna se ut. Dessa frågor hanteras i ett särskilt arbetspaket där TuRe har ledningsansvaret.

Arbetet, som finansieras till hälften av den statliga myndigheten Vinnova, kan förhoppningsvis utgöra ett tillräckligt underlag för att söka nya pengar till ett fullskaleprojekt med självkörande fordon i vår bygd.