Festival hos Kullar & Klang

Fotograf: Jon xxxx

Om Kullar & Klang

Det började med festival, ett stort knytkalas av vänner, musiker och kloka, inspirerande talare. Det var våren 2012 och sedan dess har Kullar & Klang vuxit, mognat och fått stadigare ben.

Själva kärnan består dock: att verka för hållbar livsstil och omställning genom att samlas, utbyta kunskaper och vara hållbar livsstil och omställning. Kulturyttringar är en väsentlig del av denna strävan – ett levande livets kvitto. Varvat med föredrag, samtal, workshops och en massa god mat står dansen, musiken och konsten i centrum för Kullar & Klangs verksamhet. Och, givetvis, den undersköna omgivningen som Vännforsbäck – platsen som Kullar & Klang utgår från – innebär. Med kulturminneslämningar, böljande naturbetesängar och skogsklädda höjder omslutande Vindelälven/Juhttátahkka, landskapets livsgivande pulsåder, väcks med enkelhet den vördnad för naturen som Kullar & Klang vill ingjuta i människans varande.

Att verka för omställning är ingen liten sak och kräver insatser på olika plan i samhället. För varje år fokuserar Kullar & Klang sin programverksamhet till något särskilt tema i omställningsarbetet. Läs mer under Historik om vad vi fokuserat på hittills.

Kullar & Klangs kunskaps- och kulturevenemang drivs av ideella krafter, inte minst genom föreningen Kultur & Människa. Loppisen är också en ideell verksamhet, där alla intäkter oavkortat går till människor på flykt. Bakom sommarkaféet står företaget Laukur, som utöver kaféinnehavaren Lisa Jonsson varje sommar anställer ungdomar från bygden.

Kullar & Klang strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda gratis evenemang så att alla som vill ska kunna ta del av dem. Samtidigt är en viktig hållbarhetsaspekt att kunna ersätta de kulturarbetare och kunskapsbärare som utgör själva programmet. Under årens lopp har olika offentliga och privata bidragsgivare gjort programverksamheten möjligt. Här vill vi nämna XXXX. Och till alla privatpersoner som haft möjlighet och lust att bidra ekonomiskt – stort, stort tack!

Vara med och bidra?

Har du möjlighet att stötta verksamheten med en slant så tar vi tacksamt emot den. Det kan du antingen göra genom att bli stödmedlem i den ideella föreningen Kultur & Människa eller genom att swisha valfri summa till nummer: 1230364984.

Som aktiv medlem i föreningen har du givetvis också möjlighet att vara med och utforma programmet för Kullar & Klang. Vi välkomnar varmt alla som vill vara med och engagera sig för naturens och kulturens välbefinnande!

Medlemskap i Kultur & Människa
PG 6195025-9, Swish 1230364984
Familj: 150 kr/år

Vuxen: 100 kr/år

Student/ungdom: 50 kr/år

Barn: gratis

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@kullaroklang.se

Historik

  • År 2020 planerade Kullar & Klang en 3-dagars festival, 26-28 juni. Årets tema var ”Att leva och bo hållbart på landsbygden”. Så kom pandemin och vi fick ändra planerna, det blev istället en utdragen festivalsommar med både musik och ett inspirerande talks-program.
  • År 2018 låg festivalens fokus på energi, politik och Vindelälven/Juhttátahkka. Biosfärdagen firades.
  • År 2017 togs beslut om att Kullar & Klang festival blir en biennal som återkommer vartannat år med start 2018.
  • År 2016 var festivalen den 4:e juni i hållbarhetens och omställningens anda och med medverkan från Biosfärskandidaten Vindelälven – Juhttátahkka.
  • År 2015 var festivaldagen den 16:e maj och talksen var till stor del på temat hållbarhet och lokalt producerad mat.
  • År 2014 utökade Kullar & Klang sin verksamhet till arrangemang som omfattar även andra årstider. Temat för året var Vindelälvens dalgång från källorna till havet. Året inleddes i januari i samverkan med projektet Renrajd, River Stories, tillsammans med NorrlandsOperan. Antalet besökare uppgick till över 400 personer. Festivaldagen 2014 var den 31:a maj och många kom och trivdes trots regnet.
  • 2013 togs beslut om att ha hållbar livsstil och omställning som bas för arrangemangen och därmed också tema för året. Besöksantalet uppgick till 300 personer.
  • Våren 2012 startade Kullar & Klang med temat att hälsa våren och hylla naturen. Vänner bjöd vänner och antal besökare blev 140 personer.