Nils-Erik Pettersson pratar om hållbara transporter och grön energi. Han följer utvecklingen inom elfordon, solceller och batterilagring och även digitala tjänster för mätning och styrning av elförbrukning.

Nils-Erik sitter i Umeå Energis styrelse för Miljöpartiet, han sitter också i styrelsen för Elbil Sverige. I den rollen föreläser han bland annat för olika universitet, skolor, politiska partier, föreningar och andra som är intresserade av hur han ser på framtiden med elbilar.