Lena Friborg – Livsmedelsstrategi för region Västerbotten

Västerbottens livsmedelsstrategi
Västerbotten är ett mjölklän och kossan är ryggraden i den västerbottniska livsmedelsproduktionen. Men Västerbotten är också ett skogs- och fjällän och en unikt stor andel av våra livsmedel kommer från skog, fjäll och vattendrag. Lena Friborg berättar om hur livsmedelsproduktionen ser ut i Västerbotten, vilka som är våra styrkor och svagheter och om den regionala livsmedelsstrategin.
Saxwerket 
Saxwerket är en saxofonkvartett från Umeåtrakten som för det mesta framträder med eget material. Kvartettens musik rör sig på något sätt mellan jazz, folk, något annat och lite oklart vad.
Medlemmar är: Jonas Elfving – altsax, Bengt Johansson – tenorsax, Elvira Ljungdahl – barytonsax, och Johan Friborg – barytonsax.