Lena Friborg – Livsmedelsstrategi för region Västerbotten

Västerbottens livsmedelsstrategi
Västerbotten är ett mjölklän och kossan är ryggraden i den västerbottniska livsmedelsproduktionen. Men Västerbotten är också ett skogs- och fjällän och en unikt stor andel av våra livsmedel kommer från skog, fjäll och vattendrag. Lena Friborg berättar om hur livsmedelsproduktionen ser ut i Västerbotten, vilka som är våra styrkor och svagheter och om den regionala livsmedelsstrategin.