Då blir det föreläsning om pollinerarnas betydelse för den biologiska mångfalden och en rundvandring med Malin Karlsson
Vännäs Kommun