Med en musikalisk längtan i ett särskilt väderstreck botaniserar Umeå Östra i musik-kulturer där traditioner från Balkan blandas med judisk klezmer, gärna framåtlutat.
Grundtipsen är moll, hysteriska tempon och besvärliga taktarter som publiken med svårighet kan stampa takten till.

Umeå Östra hyser följande medlemmar:
– Johan Friborg, klarinett
– Magnus Kronlund, fiol
– Melker Klingberg, kontrabas
– Martin Paju, dragspel