Jojkaren, poeten och skådespelaren Simon Marainen är en mångfacetterad ung samisk kulturarbetare som trollbinder sin publik. Publiken sugs in i myternas, berättandets och jojkens värld, en värld framförd och sedd ur många aspekter som Simon Marainen så väl bemästrar i sitt skapande och framträdande. En lågmäld kulturbärare med en röst som får publikens hud att knottra sig och vilja lyfta sig ur bänkarna.