Den vilda blicken
vrider sig ur
tamheten

komponerar
och
vrålar

Diktsamlingen ’En skog som går omkring bland husen’ speglar upplevelsen av att vara en del av naturens mångfald och enastående kretslopp där födelse, liv och död avlöser varandra.
Känslor av förlust och oron inför en framtid där naturen inte värnas blandas här med viljan att kämpa och förändra.

Välkommen till en föreställning där Marianne Folkedotter och Rickard N Jokela väver samman poesi och ett musikaliskt finstämt ljudlandskap.