Hur kan restaurering av skog bidra till en hållbar utveckling i ett helt län?

Restaurering av skog och annan natur är väldigt aktuellt just nu, bland annat genom EU’s kommande restaurerings-lagstiftning. Idag berättar och resonerar Åsa Granberg, koordinator för SUPERB-projektet, kring hur restaurering av skog skulle kunna bidra till både ekonomisk, social och ekonomisk hållbarhet på en större skala.

Syftet med EU-projektet SUPERB, som pågår 2022–2025, är att utveckla kunskap om, skapa förutsättningar för, och genomföra storskalig restaurering av skogar och skogslandskap i hela Europa – i samarbete med lokalsamhällen, markägare och andra partners. Läs mer på: Skogsprogram Västerbotten eller SUPERB: Upscaling Forest Restoration – SUPERB (forest-restoration.eu)

Åsa Granberg Länsstyrelsen Västerbotten

Koordinator SUPERB Sverige – upscaling forest restoration