Resan längs Vindelälven – Filmvisning nonstop i Galleri Garage som inretts av Ylva Göransson och Kenneth Petersson.

Vi fortsätter på fjolårets tema ”Visionen” om Biosfärområdet Vindelälven/Juhttátahkka .

När vi tänker biosfärområde Vindelälven/Juhttatàhkka så är det vattnet, den levande och fritt rinnande älven som i sin kraft och lekfullhet tilltalar oss och bjuder till möte. Hon är den bärande, biosfärområdets ryggrad. Ingen älv-inget biosfärområde.

Sommarens utställning i Galleri Garage är filmen” Resan längs Vindelälven” -En berättelse i nutid där vi följer älven sett ur ovanifrånperspektiv.

Berättelse från dåtid är en installation, berättelsen om platsen där vi kan tänka hur en gång drömmar och handling manifesterades i ett bygge omgivet av obruten natur. Hur såg man där och då på framtid, och hur blev det – ändrade förutsättningar eller spruckna drömmar och förhoppningar ?

Idag är framtiden i våra händer. Biosfärområde är en betydelsefull utmärkelse av FN-organet UNESCO, där området lyfts fram som ett modellområde för hållbar utveckling .

Hur biosfärområdet ska utvecklas bestäms av de människor som bor och verkar där.

Det var en gång dessa människor ägde modet att möta hotet mot älvarna, såg framåt och verkade för att bevara Vindelälven och Laisälvent. Kampen idag är att möta hotet mot klimatet och hoten mot biologisk mångfald. Meningen med biosfärområdet är att verka och synas genom exempel på framåtsyftande och kreativa exempel i det arbetet. Det gäller oss och våra barns framtid, att ta det på allvar är modigt.