Ungefär en fjärdedel av de utsläpp som påverkar klimatet kommer från jordbruk och livsmedelsindustri. Det handlar inte bara om koldioxid som släpps ut av traktorer och andra maskiner. Utsläpp av lustgas från gödsel, metan från nötboskapens matsmältning och kolläckage från jordbruksmarken står för en stor del av utsläppen. Det gör matproduktionen till en av de riktigt svåra delarna av klimatomställningen.
I boken ”KliMat-på jakt efter den hållbara maten” har en grupp svenska och ryska journalister för några år sedan undersökt förutsättningarna för att bedriva jordbruk och matproduktion med ett litet klimatavtryck i den nordligaste delen av Europa. De besökte en rad jordbrukare och matproducenter i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och ryska Karelen. Det visar sig att de naturliga förutsättningarna är mycket goda och att det finns en rad positiva exempel att ta fasta på. Men om potentialen ska kunna tas till vara krävs också betydligt bättre ekonomiska villkor för de människor som producerar maten vi äter.