Ett nyfikenhetsdrivet och framåtsyftande samtal om hur du, jag och alla andra kan bidra till en framtid vi vill leva i inom biosfären. Ett samtal som kretsar kring kunskap, verklighet och visioner för framtiden.

Linda Lundmark forskar om regional utveckling i vid bemärkelse med särskilt fokus på hur man i glesbygd kan utnyttja lokala resurser för att skapa mervärde i en tid av globala utmaningar. Frågor som ställs är bland annat vad som utgör en resurs och hur vi lokalt kan navigera allt mer globala drivkrafter. Hur ska exempelvis skogen användas och hur ska vi jobba med turism, inflyttning och utflyttning till samhällen och byar i vårt närområde?