Med en musikalisk längtan i ett särskilt väderstreck botaniserar Umeå Östra i musikkulturer där traditioner från Balkan blandas med judisk klezmer, gärna framåtlutat.