Vernissage i Galleri Garage – Visionen 2.0

I UNESCOs beskrivning av vad ett biosfärområde ska vara framställs detta som ett modellområde. En del av ett land som på något sätt ska ge en riktning för hur ett samhälle i stort kan nå hållbar utveckling.

Under två års tid har utställningen ”Biosfärområdet Vindelälven – Visionen” vandrat runt i Västerbotten. Med bas i alla de tankar och kommentarer som uppkommit ur denna har vi nu tagit ännu ett steg och formulerat Visionen Biosfärområdet Vindelälven 2.0.

Vi går mot en ny tid. En tid med många utmaningar men också många möjligheter. I Vision Biosfärområdet Vindelälven 2.0 befinner vi oss i denna framtid. Utifrån de tankar som den första utställningen gav skriver vi oss in i en möjlig framtid där näringar och naturskydd fungerar i samklang till gagn för alla. Vad vi ger oss in på här är alltså ett modellerande av en möjlig framtid. Om det blir så här är upp till oss.

Utställningen är gjord av Föreningen Kultur & Människa i Vännäs

Teckningar: Gunnar Kalén