Om Kullar & Klang
Historik
Arkiv
Hållbara Projekt
Program 2018

Talks

2018:

#tänkom Upprop med Tommy Sandström
U-bike – uthyrning av eldrivna lådcyklar i Umeå med Lisa Persson
100 år av industriell kolonisering - Urfolksfrågan i lagförslaget om vattenmiljö och vattenkraft - Åsa Össbo
The Theodores - Dylan Stiegemeier
Upprop för en skarpare klimatpolitik - Jens Rundberg och Kjell Dennhag
Biosfärdagen - Johanna Gardeström
Vännäs kommun - Johan Söderling och Malin Karlsson
Klimatriksdagen 2018 - rapport av Stig-Olof Holm


#tänkom Upprop med Tommy Sandström

Tommy är en av grundarna till Kullar & Klang. Lyssna på hans viktiga budskap och uppmaning! Visdom och aktionU-bike – uthyrning av eldrivna lådcyklar i Umeå med Lisa Persson

ladcykel.jpg
Foto: Malin Grönborg
lisap.jpg Lisa berättar om Sveriges första uthyrning av eldrivna lådcyklar til allmänheten. Det är Umeå Kommun som driver projektet sedan september 2017.
Varför har man startat detta och hur har det gått?100 år av industriell kolonisering - Urfolksfrågan i lagförslaget om vattenmiljö och vattenkraft - Åsa Össbo

asaossbo3.jpg

Älvarna i norr har tjänstgjort för att bygga upp folkhemmet och välfärdssamhället. De ekosystem som har ödelagts och de samhällen som spolats bort medan andra anläggningar byggts upp – vad är de, deras historia och nutida utmaningar värda för beslutsfattare på långt avstånd från älvmärgen? Nästa steg i energiöverenskommelsen är på väg att beslutas (13/6) och den innebär att ”vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav”.

Grundtanken är god, att vattenkraft ska miljöprövas och miljöanpassas men förslagen reser många frågetecken. Inte minst utifrån att den svenska vattenkraftutbyggnaden har fungerat som en industriell kolonialism av samiska marker och samiskt samhällsliv redan innan den första vattenlagen som stiftades för ganska precis 100 år sedan, den 28 juni 1918.

Åsas blogg på VKThe Theodores - Dylan Stiegemeier

dylan_stiegemeier3.jpg

We promote a clean wilderness by picking up litter while we are out. We call this "doing a Teddy". Theodore Roosevelt inspired us to "do what you can, with what you have, where you are."
1. Pick up litter 2. Take a picture 3. Post a "Teddy"
We track clean-ups at www.thetheodores.org Help us get one documented clean-up in every state and country!Upprop för en skarpare klimatpolitik! - Jens Rundberg och Kjell Dennhag

tiger11.jpg

Vi behöver en tuffare och skarpare klimatpolitik för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Parisavtalets 2-gradersmål kan bara infrias om världens länder tar klimatfrågan på större allvar och kommer till skott snabbare med det som ändå måste göras.
Vi har nu skapat ett upprop på internet som alla kan skriva på för att öka den folkliga pressen på politikerna att agera.

Skriv på du med och värva ett par till så blir vi snart en stark opinion! Kjell och Jens
https://www.ecoequality.org/upprop/Biosfärdagen - Johanna Gardeström

151029_johanna-g_webb2.jpgbiosfarsomrade.jpg

Johanna Gardeström - Koordinator för Vindelälven – Juhtatdahka biosfärområdeskandidat

Den 2 juni är det Nationella biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden uppmärksammas. Vännäs kommun har valt att fira den på Kullar & Klang i vackra Vännforsbäck!

Johanna berättar om det arbete som pågår för att få Vindelälvsdalen till att bli en del av Unesco:s världsomspännande nätverk av biosfärområden. Området, som vi kallar för Vindelälven-Juhtatdahka, har sedan 2015 en kandidatur - det vill säga att vi har en prövotid att testköra som biosfärområde. Den omfattande ansökan till Unesco är färdigskriven och inskickad. Unesco väntas fatta beslutet under juni 2019.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. Det innebär att man arbetar för en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. En utmärkelse till biosfärområde från Unesco skulle innebära ett internationellt erkännande av alla goda insatser som redan har gjorts i området, som pågår nu och som kommer att genomföras i framtiden.Vännäs kommun

Johan Söderling och Malin KarlssonKlimatriksdagen 2018 - rapport från Stig-Olof Holm

stigolofholm2.jpg

Stig-Olof Holm: -Klimatriksdagen består av personer som värnar om jorden framtid, flera arbetar ideellt inom olika miljöorganisationer. Jag kommer att berätta om det stora mötet som hölls på Stockholms universitet den 4/5 - 6/5. Ska helt kort redogöra för de 12 förslag på klimatåtgärder, som röstades fram under mötet och som sedan lämnades till den verkliga riksdagens ledamöter.

Här finns de 12 vinnande motionerna

Hitta hit
Här är Kullar & Klang i Vännforsbäck


Ta cykeln = bra motion, bättre hälsa och gratis parkering!
Åk pendel till Vännäsby och cykla till Vännforsbäck
norrtag.se eller via SJ

Fråga varandra om samåkning på Kullar & Klangs facebooksida eller via samåkningstjänsterna resihop.nu, samåkning.se eller skjutsgruppen på Facebook


Har du frågor - kontakta oss på info@kullaroklang.se

Välkommen!

Vackra Vännforsbäck!
motkullarna2014.jpg
Upp

Hem  

Webbdesign: www.krylla.com
Valid HTML 4.01 Transitional